foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Witamy Państwa w Biurze Rachunkowym Abix Consultant. Nasza firma zajmuje się szeroko pojętą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz rozliczeniami Klientów przez Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Usługi księgowe świadczone za pomocą nieocenionych, zaawansowanych produktów marki Comarch Optima:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów na potrzeby ryczałtowców;
 2. Sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, a także prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego;
 3. Prowadzenie ewidencji do celów podatkowych, w tym podatku VAT;
 4. Rozliczanie podatku VAT oraz podatku dochodowego;
 5. Wypełnianie na podstawie ksiąg oraz rejestrów deklaracji podatkowych i sprawozdawczych, a także dostarczanie ich do odpowiednich urzędów;
 6. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz kwestii księgowo-podatkowych;
 7. Opracowywanie zakładowych planów kont;
 8. Sporządzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań statystycznych, a także uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych;
 9. Opracowywanie wniosków kredytowych;
 10. Reprezentowanie podatnika przed US, Urzędem Statystycznym, ZUS i innymi, a także załatwianie spraw w Sądzie Rejestrowym.
 11. Wszystkie wyżej wymienione czynności wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny za nasze usługi. Na życzenie Klienta istnieje możliwość sporządzenia indywidualnego zakresu świadczonych usług.

Podatki

Biuro Rachunkowe Abix Consultant świadczy usługi w zakresie szeroko pojętych podatków. Zajmujemy się nie tylko doradztwem w zakresie prawa podatkowego i księgowości, ale również reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach podatkowych. Nasi nieocenieni, doświadczeni specjaliści mają na swoim koncie niejeden wygrany spór z Urzędem Skarbowym. Bronimy naszego Klienta niezależnie od etapu postępowania, włącznie ze skargą do NSA. W ramach możliwości, a także obowiązującego prawa pomagam zmniejszyć obciążenia podatkowe.

ZUS oraz płace

Biuro Rachunkowe Abix Consultant zajmuje się profesjonalną, rzetelną i dokładną obsługą płac oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Usługi te mogą być prowadzone niezależnie bądź w ramach pakietu księgowego. Oferujemy między innymi:

 • Sporządzanie listy płac oraz elementów dodatkowych z tym związanych;
 • Przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, a także dostarczanie dokumentów do odpowiednich placówek drogą elektroniczną;
 • Drukowanie przelewów na składki ZUS.

W celu pełnego dostosowania się do potrzeb naszego Klienta, wszystkie wymienione wyżej usługi mogą być dowolnie modyfikowane i zestawiane, tak by stworzyć najbardziej komfortowy pakiet.