foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencja zakupów, sprzedaży VAT
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • podatek akcyzowy
 • kontrola dostarczonej dokumentacji
 • dekretacja - ocena dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego 
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji i raportów ZUS
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzania dowodów wewnętrznych
 • reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS
 • uczestniczenie w kontrolach skarbowych
 • bezpłatne konsultacje
 • sporządzanie zeznań podatkowych prowadzących działalność i ich pracowników