foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Każdy przedsiębiorca postawiony jest przed trudnym zadaniem prowadzenia ksiąg rachunkowych. W wielu przypadkach prowadzić musimy zarówno dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, a także zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych oraz inwentarz. Większość z nas, gdy zobaczy ile obowiązków związanych jest z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i jak wielkiej znajomości prawa to wymaga, zleca to zadanie firmom zewnętrznym.

Abix Consultant zajmuje się wszystkimi działaniami, niezbędnymi do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wszystkie nasze działania poparte są dowodami księgowymi, w przypadku, których określone zdarzenia wystąpiły w prowadzonej działalności. Działamy w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz wszelkie inne, niezbędne akty prawne. Dbamy o to, by dokumentacja prowadzona była zarówno rzetelnie jak i bezbłędnie, sprawdzalnie oraz bieżąco.

Dzięki naszym specjalistom zaoszczędzisz czas oraz pieniądze. Nasi księgowi dokonają wszelkich starań, by wszystkie dokumenty odzwierciadlały stan rzeczywisty firmy. Z nami zapomnisz o rachunkowości, przepisach prawnych i dokumentach – my zajmiemy się wszystkim, co niezbędne w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.