foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę kadrowo-płacową  zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.

Obsługa kadrowo-płacowa

 • sporządzanie świadectw pracy
 • naliczanie list płac
 • akta osobowe
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę 
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT - 11)
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach  PIP, ZUS i US
 • sporządzenie deklaracji do US (PIT -4R)
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków i okresie zatrudnienia 
 • przygotowanie imiennych raportów osób ubezpieczonych
 • wysyłka deklaracji ZUS i Raportów ZUS RSA, ZUS RZA
 • przygotowanie deklaracji PFRON: INF-P-P (informacja o wynagrodzeniu, zatrudnieniu i stopniu niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych) i Wn-D (wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania  do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych) 

Po uzgodnieniu możliwe jest również:

 • przygotowanie listy obecności według harmonogramu
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy