foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Warta w rankingu towarzystw

3,93
proces zawierania polisy OC 4,18
atrakcyjność cenowa polisy OC 3,59
proces zawierania polisy AC 4,28
atrakcyjność cenowa polisy AC 3,77
wynik likwidacji szkody 3,91
szybkość likwidacji szkody 3,87
klarowność polisy i warunków ubezpieczenia 3,88
 

Warta w kalkulatorach ubezpieczeń ipolisa.pl

Porównaj ubezpieczenia Warta w zakresie polis samochodowych OC, AC i NNW, nieruchomości, turystycznych i innych. Sprawdź w naszych kalkulatorach, jak Warta wypada na tle konkurencji i wybierz najlepsze ubezpieczenie dla siebie.

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenie i porównaj ofertę Warta z innymi ubezpieczycielami:

Samochodowe Domu i mieszkania Turystyczne

Ubezpieczenia Warta

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. powstało w 1920 r. Po PZU S.A. jest największą najstarszą firmą ubezpieczeniową w Polsce. Głównym akcjonariuszem TUiR Warta jest belgijska Grupa KBC. Podstawową działalnością firmy są ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Warta posiada sieć prawie sześciu tysięcy sprzedawców.

Do Grupy Ubezpieczeniowo - Finansowej Warta należą m.in. TUiR Warta, TUnŻ Warta. TUiR Warta S. A. posiada także 30% akcji KBC TFI S.A. Grupa Warta oferuje ubezpieczenia różnego typu: majątkowe, osobowe i komunikacyjne, polisy na życie, ubezpieczenia emerytalne i programy inwestycyjne, łączy produkty i usługi poszczególnych spółek. Dzięki temu klient otrzymuje pełną i komplementarną ofertę przeznaczoną zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom Klientów, Warta systematycznie wzbogaca ofertę o nowe produkty, dostosowuje je do indywidualnych potrzeb oraz zwiększa zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Oferta ubezpieczeniowa Warty

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych

 • Ubezpieczenia na życie Warta pozwala na zabezpieczenie w następujących obszarach: życie i zdrowie, zabezpieczenie dziecka, ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenia z funduszem.

 • Twoje finanse w Warcie to przede wszystkim ubezpieczenia z funduszem, produkt Warta GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa oraz oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych

 • Ubezpieczenie mieszkania i domu można nabyć w towarzystwie w następujących pakietach: Warta DOM KOMFORT, Warta DOM, Warta DOM LETNISKOWY oraz ubezpieczenie OC Warta w życiu prywatnym.

 • Ubezpieczenie samochodu daje możliwość zakupu pakietowego ubezpieczenia samochodu Warta, ubezpieczenia OC w kraju wraz z usługą ASSISTANCE, OC za granicą RP, ubezpieczenia AC, NNW, ASSISTANCE oraz ubezpieczenia WARTA Auto – Szyby.

 • Zabezpieczenie przyszłości z Wartą jest możliwe dzięki funduszom inwestycyjnym i innym ubezpieczeniom.

 • Ubezpieczenia turystyczne można nabyć w pakietach Warta Europakiet, Warta Travel, Warta Business Travel, Warta Sport, ubezpieczenie cudzoziemców na terytorium RP, Warta Moto – Assistance (WMA), OC za granicą RP (zielona karta), ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie OC organizatora turystyki, ubezpieczenie NNW – Warta pomoc w wypadku, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenia dla firm

 • Dla firm ubezpieczenia Warta są tak skomponowane, aby zapewnić pełną ochronę dla finansów Twojej firmy oraz pracowników. Warta oferuje ubezpieczenia dla dużych podmiotów gospodarczych, ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw, ubezpieczenie dla przedstawicieli grup zawodowych, ubezpieczenie dla operatorów transportowych, ubezpieczenie flot samochodowych, ubezpieczenia dla firm budowlano – montażowych, ubezpieczenia morskie i przedsiębiorstw gospodarki morskiej, ubezpieczenia dla banków, kolejowe, lotnicze i ubezpieczenie dla kadry menedżerskiej.

 • Gospodarstwo rolne klienci Warty mogą ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia obowiązkowego, ubezpieczenia dobrowolne, a także zapewnić ochronę finansów gospodarstwa rolnego.

Uniqa w rankingu towarzystw

4,12
proces zawierania polisy OC 4,26
atrakcyjność cenowa polisy OC 3,82
proces zawierania polisy AC 4,32
atrakcyjność cenowa polisy AC 3,91
wynik likwidacji szkody 4,27
szybkość likwidacji szkody 4,29
klarowność polisy i warunków ubezpieczenia 3,99
 

Uniqa w kalkulatorach ubezpieczeń ipolisa.pl

Porównaj ubezpieczenia Uniqa w zakresie polis samochodowych OC, AC i NNW, nieruchomości, turystycznych i innych. Sprawdź w naszych kalkulatorach, jak Uniqa wypada na tle konkurencji i wybierz najlepsze ubezpieczenie dla siebie.

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenie i porównaj ofertę Uniqa z innymi ubezpieczycielami:

Samochodowe Domu i mieszkania Turystyczne

Ubezpieczenia Uniqa

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. powstało na bazie doświadczeń Zakładu Ubezpieczeń i Reasekuracji POLONIA S.A w 1990 r.

W 2001 roku większościowy pakiet akcji POLONII S.A. został objęty przez austriacki holding ubezpieczeniowy Uniqa Group Austria, a w 2003 roku - po 13 latach funkcjonowania pod marką POLONIA – spółka zmieniła nazwę na Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Przynależność do Grupy Uniqa Austria oznacza dla polskiej spółki nie tylko znaczące dofinansowanie, ale też dostęp do bogatych doświadczeń i wiedzy ubezpieczeniowej austriackiego koncernu, a także jego międzynarodowego prestiżu.

Kapitał zakładowy Uniqa TU S.A. przekraczający 220 mln zł jest gwarantem bezpieczeństwa zawartych umów ubezpieczenia z Uniqa.

Pozycja spółek Uniqa w Polsce uległa dalszemu wzmocnieniu dzięki przejęciu 2 innych towarzystw ubezpieczeniowych: KU FILAR S.A. i KU FILAR-Życie S.A. W rezultacie utworzona została Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA w Polsce, której spółki działają pod markami Uniqa i FILAR. W 2003 r. łączna składka Grupy z ubezpieczeń majątkowych wyniosła 539,7 mln zł, co uplasowało Grupę na 5. miejscu wśród towarzystw oferujących ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Oferta ubezpieczeniowa Uniqa

Klient indywidualny

 • Ubezpieczenia Uniqa dla klientów indywidualnych zapewniają wszechstronną ochronę, przy czym charakteryzują się szerokim zakresem ochrony i korzystną ceną. Wśród ubezpieczeń Uniqa dla klientów indywidualnych wyróżniamy: ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW, zdrowotne, ochrony prawnej, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie podróży, ubezpieczenie mieszkania i domu mieszkalnego oraz ubezpieczenie OC Uniqa.

Klient biznesowy

 • Propozycja ubezpieczeń Uniqa dla klientów biznesowych to przede wszystkim ubezpieczenie firm, ochrony prawnej, ubezpieczenia komunikacyjne Uniqa: OC, AC i NNW, ubezpieczenia w rolnictwie, ubezpieczenia OC oraz osobowe i na życie.

Aktualne promocje ubezpieczeń w TUW

Towarzystwo ubezpieczeniowe TUW nie oferuje obecnie żadnych promocji przy kupnie polis ubezpieczeniowych.

TUW w rankingu towarzystw

  4,19
proces zawierania polisy OC 4,34
atrakcyjność cenowa polisy OC 4,14
proces zawierania polisy AC 4,38
atrakcyjność cenowa polisy AC 4,22
wynik likwidacji szkody 3,95
szybkość likwidacji szkody 4,11
klarowność polisy i warunków ubezpieczenia 4,18
 

TUW w kalkulatorach ubezpieczeń ipolisa.pl

Porównaj ubezpieczenia TUW w zakresie polis samochodowych OC, AC i NNW, nieruchomości, turystycznych i innych. Sprawdź w naszych kalkulatorach, jak TUW wypada na tle konkurencji i wybierz najlepsze ubezpieczenie dla siebie.

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenie i porównaj ofertę TUW z innymi ubezpieczycielami:

Samochodowe Domu i mieszkania Turystyczne

Ubezpieczenia TUW

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych powstało w lutym 1992 roku podczas reaktywacji przedwojennej tradycji wzajemności. Współtwórcami TUW byli Fundacja Akcji Demokratycznej, Fundacja Pomocy Społecznej SOS, Fundacja Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych, Społeczna Fundacja Solidarność oraz Euresa zachodnio - europejski holding towarzystw ubezpieczeniowych.

Pierwsza polisa wystawiona przez TUW została wystawiona 16 marca 1992 roku i właśnie tę datę uznano za początek działalności Towarzystwa w dziale ubezpieczeń majątkowych.

Towarzystwo opiera się na zasadzie wzajemności i realizuje ideę "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". Głównym celem TUW jest zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla Członków tworzących Towarzystwo. Aby zostać Członkiem TUW wystarczy złożyć deklarację członkowską, wpłacić wpisowe, wykupić udziały, zawrzeć umowę ubezpieczenia i opłacić składkę członkowską. Osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Towarzystwa mogą zostać wyróżnione przez Walne Zgromadzenie tytułem Członkostwa Honorowego.

Oferta ubezpieczeniowa TUW

Dla rodziny

 • W ramach ubezpieczeń TUW dla rodziny Członkowie Towarzystwa mogą ubezpieczyć dom i mieszkanie, ruchomości, OC w życiu prywatnym, OP, NNW, szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia, domki letniskowe, budowle i małą architekturę oraz dom w budowie.

Dla rolnika

 • Ubezpieczenia TUW dla rolników obejmują budynki gospodarstwa rolnego, OC rolnika, kompleksowe ubezpieczenie "Bezpieczna Zagroda", uprawy i zwierzęta (w tym z dopłatami), mienie w gospodarstwie rolnym, drób oraz maszyny i sprzęt rolniczy (agrocasco).

Dla firm

 • Oferta TUW dla firm gwarantuje kompleksowe ubezpieczenia w ramach polisy "Bezpieczna firma w TUW-ie". Można również zawrzeć poszczególne ubezpieczenia majątkowe, techniczne, OC, osobowe i transportowe.

Dla innych podmiotów

 • TUW oferuje również ubezpieczenia dla szkoły, gminy, wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej.

Ubezpieczenia komunikacyjne

W ramach ubezpieczeń samochodowych TUW oferuje ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego, autocasco, NNW, zieloną kartę oraz Assistance

PZU w rankingu towarzystw

3,97
proces zawierania polisy OC 4,22
atrakcyjność cenowa polisy OC 3,57
proces zawierania polisy AC 4,31
atrakcyjność cenowa polisy AC 3,73
wynik likwidacji szkody 4,07
szybkość likwidacji szkody 3,96
klarowność polisy i warunków ubezpieczenia 3,93
 

PZU w kalkulatorach ubezpieczeń ipolisa.pl

Porównaj ubezpieczenia PZU w zakresie polis samochodowych OC, AC i NNW, nieruchomości, turystycznych i innych. Sprawdź w naszych kalkulatorach, jak PZU wypada na tle konkurencji i wybierz najlepsze ubezpieczenie dla siebie.

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenie i porównaj ofertę PZU z innymi ubezpieczycielami:

Samochodowe Domu i mieszkania Turystyczne

Ubezpieczenia PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU S.A.) to jedna z największych i najstarszych instytucji finansowych w Polsce. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. PZU będąc spadkobiercą 200-letniej tradycji, od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową w najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego.Działania Grupy PZU koncentruja się także w zakresie zarządzania funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

PZU SA działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych i jest najbardziej doświadczoną, największą firmą ubezpieczeniową. Spółka charakteryzuje się zarówno największymi obrotami, największą liczbą klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów.

Oferta ubezpieczeniowa PZU

Ubezpieczenia PZU indywidualne

 • Bardzo szeroka oferta najstarszego towarzystwa dla Klientów indywidualnych obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, kompleksowe, obowiązkowe, ubezpieczenie OC PZU, AC oraz NNW, turystyczne, ubezpieczenia domu i mieszkania, gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia dla obcokrajowców, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie PZU na życie, produkty inwestycyjne.

Ubezpieczenia korporacyjne w PZU

 • Ubezpieczenia PZU dla korporacji to m.in. ubezpieczenia finansowe, mienia, techniczne, ubezpieczenie utraty zysku, ładunków w transporcie, ubezpieczenia OC, ubezpieczenia morskie, lotnicze oraz grupowe.

Ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w PZU

 • Oferta ubezpieczeń PZU spełnia także oczekiwania małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ubezpieczeń pakietowych, majątkowych, obowiązkowych, w zakresie ubezpieczenia OC PZU, ubezpieczeń komunikacyjnych, NNW, finansowych, grupowych na życie oraz funduszy inwestycyjnych.

Ubezpieczenia majątkowe PZU

 • Pozwalają na pełną ochronę Twojego majątku. Wśród majątkowych ubezpieczeń PZU oferuje ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, kompleksowe, obowiązkowe, OC, NNW, finansowe, turystyczne, domu i mieszkania, gospodarstwa rolnego, oraz ubezpieczenia dla obcokrajowców.

Ubezpieczenia PZU na życie

 • PZU Życie gwarantuje ochronę Ciebie i Twoich bliskich w ramach indywidualnych ubezpieczeń na życie i dodatkowych, zdrowotnych, grupowych na życie i dodatkowych oraz indywidualnych kontynuowanych. PZU Życie oferuje również swoim Klientom indywidualne konto emerytalne.

Ubezpieczenia emerytalne PZU

 • PZU pozwala oszczędzać dodatkowy kapitał na emeryturę na bardzo korzystnych warunkach w ramach pracowniczych programów emerytalnych, grupowych ubezpieczeń emerytalnych, OFE PZU, a także oferując indywidualne konto emerytalne.

Aktualne promocje ubezpieczeń w Proama

Towarzystwo ubezpieczeniowe Proama nie oferuje obecnie żadnych promocji przy kupnie polis ubezpieczeniowych.

Proama w rankingu towarzystw

4,29
proces zawierania polisy OC 4,49
atrakcyjność cenowa polisy OC 4,30
proces zawierania polisy AC 4,49
atrakcyjność cenowa polisy AC 4,39
wynik likwidacji szkody 4,04
szybkość likwidacji szkody 4,08
klarowność polisy i warunków ubezpieczenia 4,23
Proama w kalkulatorach ubezpieczeń ipolisa.pl

Porównaj ubezpieczenia Proama w zakresie polis samochodowych OC, AC i NNW, nieruchomości, turystycznych i innych. Sprawdź w naszych kalkulatorach, jak Proama wypada na tle konkurencji i wybierz najlepsze ubezpieczenie dla siebie.

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenie i porównaj ofertę Proama z innymi ubezpieczycielami:

Samochodowe Domu i mieszkania Turystyczne

Ubezpieczenia Proama

Początki Groupamy sięgają 1900 roku, kiedy to na mocy ustawy o rolnych ubezpieczeniach wzajemnych narodziła się francuska firma ubezpieczeniowa Assurances Mutualles Agricoles. AMA skupiała się początkowo na ubezpieczeniach związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Później rozszerzyła działalność o produkty ubezpieczeniowe skierowane do samorządów lokalnych, kupców, detalistów oraz innych małych firm. W 1972 roku AMA wprowadziła do swojej oferty ubezpieczenia na życie.

W roku 1986 AMA rozpoczęła działalność pod marką Groupama (Groupe des Assurances Mutuelles Agricoles) i wprowadziła na rynek nowy produkt – indywidualny plan ubezpieczeniowy, w skład którego wchodziło ubezpieczenie domu, samochodu, ubezpieczenie zdrowotne, na życie oraz ubezpieczenie OC.

Po przejęciu firmy Gan, Groupama uplasowała się na trzecim miejscu wśród kompleksowych ubezpieczycieli we Francji. W 2002 roku Groupama przejęła także hiszpańską firmę Plus Ultra. Towarzystwo wyszło poza Europę, sprzedając swoje ubezpieczenia nawet w Chinach.

Kolejne lata działalności zaowocowały wejściem na kolejne rynki – Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Słowacji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Groupama sprzedaje swoje ubezpieczenia również w systemie direct – Amaguiz (Francja) i Click Seguros (Hiszpania).

Logotyp Proama

W 2011 roku Groupama weszła na polski rynek pod marką PROAMA. Pierwszy człon nazwy - „pro” - wskazuje na profesjonalizm – główną wartość firmy, a drugi „ama” - na nazwę Assurances Mutuelles Agricoles – firmę, od której rozpoczęła się działalność ubezpieczyciela.

Celem Proamy jest budowanie z klientami relacji na lata. Ubezpieczyciel chce zbudować pozytywne relacje z polskimi klientami korzystając z międzynarodowego doświadczenia, badań satysfakcji klientów, oferując niedrogie produkty dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Oferta ubezpieczeniowa Proamy

Proama oferuje kompleksową ochronę w ramach ubezpieczeń samochodowych oraz dodatkowe produkty ochronne, które zagwarantują nam bezpieczeństwo w codziennym życiu.

 • ubezpieczenie OC – przy zakupie którego klient otrzymuje w pakiecie Zieloną Kartę oraz Assistance Wypadkowy, gwarantujący pomoc assistance przez 24 godziny na dobę,
 • ubezpieczenie AC,
 • Super Assistance,
 • NNW Komunikacyjne,
 • NNW Domowe,
 • Ubezpieczenie od Utraty Pracy,
 • Ochrona Prawna.

Likwidacja szkody w Proamie

Proama stale podkreśla wysoką jakość obsługi, która odnosi się nie tylko do procesu zawierania polisy, ale także jej obsługi - zwłaszcza podczas procesu likwidacji szkody. Proama zapewnia, że profesjonalna obsługa jest nierozerwalną częścią produktu, dlatego dąży do zagwanartowania klientom szybkiej i profesjonalnej pomocy na każdym etapie obsługi polisy.

Likwidacja szkody w Proamie

W przypadku ubezpieczenia AC Proama umożliwia klientowi wybór jednego z trzech sposobów likwidacji szkody:

 • w Autoryzowanym Serwisie Obsługi (pakiet AC ASO),
 • bezgotówkowo w warsztacie wybranym przez klienta (pakiet AC Komfortowy, AC ASO),
 • na podstawie wyceny Proama (pakiet AC Optymalny, AC Komfortowy oraz AC ASO).

Szkody można zgłaszać dzwoniąc pod numer telefonu 815 815 815 i wybierając na klawiaturze telefonu numer 1.

Likwidacja szkody w Proamie składa się z trzech etapów:

Pocztowe TUW ubezpieczenia

Aktualne promocje ubezpieczeń w Pocztowe TUW
Towarzystwo ubezpieczeniowe Pocztowe TUW nie oferuje obecnie żadnych promocji przy kupnie polis ubezpieczeniowych.

Pocztowe TUW w rankingu towarzystw

  3,86
proces zawierania polisy OC 4,21
atrakcyjność cenowa polisy OC 3,96
proces zawierania polisy AC 4,22
atrakcyjność cenowa polisy AC 4,20
wynik likwidacji szkody 3,33
szybkość likwidacji szkody 3,00
klarowność polisy i warunków ubezpieczenia 4,06
 
Pocztowe TUW w kalkulatorach ubezpieczeń ipolisa.pl

Porównaj ubezpieczenia Pocztowe TUW w zakresie polis UBEZPIECZENIE OC SAMOCHODU samochodowych OC, AC i NNW, nieruchomości, turystycznych i innych. Sprawdź w naszych kalkulatorach, jak Pocztowe TUW wypada na tle konkurencji i wybierz najlepsze ubezpieczenie dla siebie.

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenie i porównaj ofertę Pocztowe TUW z innymi ubezpieczycielami:

Samochodowe Domu i mieszkania Turystyczne

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Pocztowe TUW należy w 100% do Poczty Polskiej. Dnia 23 grudnia 2002 r. Pocztowe TUW otrzymało od Ministra Finansów zezwolenie na prowadzenie działalności w dziale ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych z wyłączeniem ubezpieczeń ochrony prawnej. Pierwsza polisa została wystawiona już 3 lutego 2003 r. Początkowo TUW Pocztowe ubezpieczało majątek Poczty Polskiej i należących do niej spółek zależnych. W drugim etapie ochroną objęto pracowników Grupy Poczty Polskiej i członków ich rodzin.

Od 2006 r. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oferuje ubezpieczenia dla klientów indywidualnych oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Obecny Zarząd Towarzystwa w nowej strategii na lata 2011 - 2015 r. zakłada sprzedaż prostych i tanich ubezpieczeń dla klientów indywidualnych za pośrednictwem Poczty Polskiej, Banku Pocztowego, Pocztowej Agencji Usług Finansowych.

Pocztowe TUW działalność ubezpieczeniową skupia również wokół wspólnot mieszkaniowych, samorządów i ich jednostek organizacyjnych oraz dużych przedsiębiorstw państwowych. Pocztowe TUW zamierza w przyszłości rozwijać sprzedaż produktów typu bankassurance.

Oferta ubezpieczeniowa Pocztowego TUW

Ubezpieczenia komunikacyjne

Pocztowe TUW dbając o bezpieczeństwo swoich klientów i ich pojazdów stale doskonali swoją ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych, przedstawiając obecnie:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • ubezpieczenie Autocasco,
 • ubezpieczenie TUW Assistance,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie MOTO Assistance.

Ubezpieczenia majątkowe

Odpowiadając na potrzeby swoich klientów Pocztowe TUW gwarantuje pełną ochronę finansową właścicieli domów i mieszkań oferując zabezpieczenie majątku, świadczenia z tytułu ubezpieczeń osobowych oraz OC w życiu prywatnym w ramach następujących produktów:

Ubezpieczenia osobowe

Produkty oferowane w ramach ubezpieczeń osobowych mają na celu ochronę finansową ubezpieczonego w razie nieszczęśliwego wypadku. Dla klientów indywidualnych, ich rodzin oraz pracowników firm Pocztowe TUW oferuje:

 • indywidualne ubezpieczenie NNW,
 • grupowe ubezpieczenie NNW.

MTU ubezpieczenia

 Aktualne promocje ubezpieczeń w MTU

Towarzystwo ubezpieczeniowe MTU nie oferuje obecnie żadnych promocji przy kupnie polis ubezpieczeniowych.

MTU w rankingu towarzystw

  4,00
proces zawierania polisy OC 4,17
atrakcyjność cenowa polisy OC 3,91
proces zawierania polisy AC 4,19
atrakcyjność cenowa polisy AC 4,04
wynik likwidacji szkody 3,87
szybkość likwidacji szkody 3,81
klarowność polisy i warunków ubezpieczenia 3,98
 

MTU w kalkulatorach ubezpieczeń ipolisa.pl

Porównaj ubezpieczenia MTU w zakresie polis samochodowych OC, AC i NNW, nieruchomości, turystycznych i innych. Sprawdź w naszych kalkulatorach, jak MTU wypada na tle konkurencji i wybierz najlepsze ubezpieczenie dla siebie.

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenie i porównaj ofertę MTU z innymi ubezpieczycielami:

Samochodowe Domu i mieszkania Turystyczne

Ubezpieczenia MTU

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA to najmłodszy ubezpieczyciel w Grupie Ergo Hestia. To także drugie, obok STU Ergo Hestia SA, towarzystwo majątkowe w tej Grupie. MTU rozpoczęło działalność operacyjną w połowie 2002 roku.

Już trzy lata później osiągnęła najwyższa dynamikę wzrostu wśród wszystkich zakładów ubezpieczeń majątkowych na polskim rynku.

Oferta ubezpieczeniowa MTU

Pakiet Mój Samochód

 • Towarzystwo zapewnia nie tylko ubezpieczenie OC MTU oferuje również ubezpieczenie Zielonej Karty, Autocasco, ubezpieczenie utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów oraz ubezpieczenie NNW w ruchu komunikacyjnym.

Pakiet Mój Dom

 • Ubezpieczenia MTU zawierają kompleksowe produkty zapewniające ochronę Twojego domu lub mieszkania. MTU oferuje ubezpieczenie mieszkania lub domu jednorodzinnego, ubezpieczenie mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania lub domu jednorodzinnego, ubezpieczenie OC z tytułu użytkownika mieszkania lub domu oraz ubezpieczenie NNW.

Sprawdź kalkulator OC MTU, aby poznać ceny poszczególnych ubezpieczeń

InterRisk ubezpieczenia

Aktualne promocje ubezpieczeń w InterRisk

Towarzystwo ubezpieczeniowe InterRisk nie oferuje obecnie żadnych promocji przy kupnie polis ubezpieczeniowych.

InterRisk w rankingu towarzystw

3,89
proces zawierania polisy OC 4,17
atrakcyjność cenowa polisy OC 3,73
proces zawierania polisy AC 4,26
atrakcyjność cenowa polisy AC 3,96
wynik likwidacji szkody 3,68
szybkość likwidacji szkody 3,58
klarowność polisy i warunków ubezpieczenia 3,86
 

InterRisk w kalkulatorach ubezpieczeń ipolisa.pl

Porównaj ubezpieczenia InterRisk w zakresie polis samochodowych OC, AC i NNW, nieruchomości, turystycznych i innych. Sprawdź w naszych kalkulatorach, jak InterRisk wypada na tle konkurencji i wybierz najlepsze ubezpieczenie dla siebie.

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenie i porównaj ofertę InterRisk z innymi ubezpieczycielami:

Samochodowe Domu i mieszkania Turystyczne

Ubezpieczenia InterRisk

Spółka otrzymała pozwolenie na rozpoczęcie działalności ubezpieczeniowej w 1993 roku, jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU S.A. Pierwsze polisy zaczęła wystawiać po roku. Cztery lata później znaczącym akcjonariuszem Spółki został amerykański inwestor CIGNA Insurance Company. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii już w 1998 roku Spółka wypracowała zysk bilansowy, który osiągała we wszystkich kolejnych latach działalności.

W 2006 roku Spółka dołączyła do Grupy VIENNA INSURANCE (VIG) – jednego z największych europejskich koncernów ubezpieczeniowych, którego akcje notowane są na giełdzie wiedeńskiej. Dnia 6 lutego 2008 roku Spółka zmieniła nazwę na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. InterRisk oferuje ponad 150 produktów ubezpieczeniowych: majątkowych, komunikacyjnych, finansowych, osobowych i zdrowotnych zarówno dla firm, jak i osób fizycznych. Elastyczne rozwiązania pozwalają na zakup ubezpieczenia pojedynczych ryzyk, jak i kompleksowych pakietów ochronnych.

Oferta ubezpieczeniowa InterRisk

Ubezpieczenia domu, mieszkania i OC

 • Inter Risk oferuje ubezpieczenie domu w pakiecie Bezpieczny DOM, proponuje również ubezpieczenie OC InterRisk osób fizycznych w życiu prywatnym oraz Bezpieczny Kredyt.

Ubezpieczenia samochodowe

 • InterRisk z powodzeniem sprzedaje ubezpieczenia komunikacyjne. Wśród nich znajdziemy relatywnie tanie ubezpieczenia OC i wiele innych: OC posiadaczy pojazdów, Zielona karta, Autocasco, Assistance, NNW Kierowców i pasażerów, Ochrona prawna. Taki pakiet ubezpieczeń Inter Risk gwarantuje pełne bezpieczeństwo kierowcy i osób, które mu towarzyszą.

Ubezpieczenia podróży

 • Towarzystwo ubezpieczeniowe InterRisk dba o bezpieczeńtwo w podróży. Klienci mogą nabyć u ubezpieczyciela polisy: ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą Bon Voyage oraz ubezpieczenie NNW dla uczestników wycieczek, wczasów, imprez turystycznych. Ubezpieczenia turystyczne InterRisk można nabyć w naszej porównywarce ubezpieczeń.

Ubezpieczenia na życie

 • Ubezpieczenia InteRisk dotyczące ochrony życia są gamą rozbudowanych produktów, takich jak ubezpieczenie MOJA RODZINA, ubezpieczenie NNW, NNW Amulet, NNW z progresywnym systemem wypłaty świadczeń PROGRESJA Z PREMIĄ GWARANTOWANĄ ubezpieczenie OCHRONA RODZINY oraz Pakiet Ubezpieczeń Osobowych.

Ubezpieczenia zdrowotne:

 • Towarzystwo ubezpieczeniowe Inter Risk stworzyło bardzo atrakcyjne pakiety ubezpieczeń zdrowotnych: ANTY-GRYPA, MEDI-CARE, ANTIDOTUM plus, CITY MED, ANTIDOTUM MED, SAMO ZDROWIE oraz OCHRONA NA SZÓSTKĘ.

Hestia ubezpieczenia

Aktualne promocje ubezpieczeń w Hestia

Towarzystwo ubezpieczeniowe Hestia oferuje obecnie następujące promocje:

 • 20% zniżki na ubezpieczenie samochodu przy zakupie pakietu Hestia7

Hestia w rankingu towarzystw

  4,11
proces zawierania polisy OC 4,34
atrakcyjność cenowa polisy OC 3,97
proces zawierania polisy AC 4,40
atrakcyjność cenowa polisy AC 4,06
wynik likwidacji szkody 3,99
szybkość likwidacji szkody 3,91
klarowność polisy i warunków ubezpieczenia 4,10
Hestia w kalkulatorach ubezpieczeń ipolisa.pl

Porównaj ubezpieczenia Hestia w zakresie polis samochodowych OC, AC i NNW, nieruchomości, turystycznych i innych. Sprawdź w naszych kalkulatorach, jak Hestia wypada na tle konkurencji i wybierz najlepsze ubezpieczenie dla siebie.

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenie i porównaj ofertę Hestia z innymi ubezpieczycielami:

Samochodowe Domu i mieszkania Turystyczne

Ubezpieczenia Ergo Hestia

STU Ergo Hestia SA to trzeci gracz na rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce.
STU Ergo Hestia SA zostało zarejestrowane 30 stycznia 1991 roku. Ergo Hestia należy do Grupy Ergo, drugiej co do wielkości na niemieckim rynku ubezpieczeniowym. Grupa posiada prawie 30 milionów klientów w całej Europie, a wartość jej portfela inwestycyjnego wynosi 87 miliardów euro. Właścicielem Grupy Ergo jest monachijskie towarzystwo Munich Re, które funkcjonuje od ponad 120 lat. Munich Re to największy na świecie reasekurator, należący do elity światowych finansów.

Misja Ergo Hestii jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa, co udowadnia m.in. dzięki najlepszemu w Polsce systemowi likwidacji szkód nagrodzonemu godłem TERAZ POLSKA oraz uproszczoną likwidacją szkód o wartości 3000 zł bez oględzin.

Oferta ubezpieczeniowa ERGO HESTIA

Ubezpieczenie domu i mieszkania

 • Ergo Hestia oferuje w idealnie skomponowanych pakietach: Hestia 1, Hestia 7 lub w standardowym ubezpieczeniu mieszkania Hestia, ubezpieczenie domu, domu w budowie oraz Home Assistance (w pakiecie Hestia 7).

Ubezpieczenie samochodu

 • podobnie jak ubezpieczenie mieszkania, jest dostępne w pakiecie Hestia 1, Hestia 7, a także OC, AC, NNW kierowcy i pasażerów, ubezpieczenie szyb samochodowych oraz Car Assistance.

Ubezpieczenie zdrowia i życia

 • zawarte są w pakietach najlepiej dopasowanych do indywidualnych preferencji Klientów. Hestia oferuje następujące pakiety: Advanta, Eventus Duo, Eventus od Mamy i Taty, Inventus, Aspira, Altima, Prosperia, Złoto vs. Ropa, Inwestycyjna naWIGacja 20, Hestia 1, Hestia 7, Forteo, Femina oraz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, NNW, Ochrona prawna (tylko w pakiecie Hestia 7), Medical Assistance (tylko w pakiecie Hestia 7), Sekura, Sekura II, db Gwarancja - Złota Era, db Gwarancja - Złota Era II, Zyskuj z WIG 20.

Ubezpieczenie podróży

 • jest możliwe dzięki pakietom Hestia Podróże, Altima.

Ubezpieczenia w biznesie

 • oferowane przez Ergo Hestia to Moja Firma, Hestia Biznes oraz Hestia Rodzina.

HDI w rankingu towarzystw

3,96
proces zawierania polisy OC 4,23
atrakcyjność cenowa polisy OC 3,84
proces zawierania polisy AC 4,19
atrakcyjność cenowa polisy AC 3,96
wynik likwidacji szkody 3,81
szybkość likwidacji szkody 3,70
klarowność polisy i warunków ubezpieczenia 3,99
HDI w kalkulatorach ubezpieczeń ipolisa.pl

Porównaj ubezpieczenia HDI w zakresie polis samochodowych OC, AC i NNW, nieruchomości, turystycznych i innych. Sprawdź w naszych kalkulatorach, jak HDI wypada na tle konkurencji i wybierz najlepsze ubezpieczenie dla siebie.

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenie i porównaj ofertę HDI z innymi ubezpieczycielami:

Samochodowe Domu i mieszkania Turystyczne

Ubezpieczenia HDI Asekuracja

HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. powstało z połączenia dwóch zakładów ubezpieczeń – HDI Asekuracja TU S.A. i HDI SAMOPOMOC TU S.A. – należących do Grupy Talanx/HDI. Właścicielem 100% akcji Spółki jest HDI-Gerling International Holding AG z siedzibą w Hanowerze (Niemcy). HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest jednym z pierwszych towarzystw ubezpieczeniowych na rynku polskim, które wdrożyły system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2000 w zakresie usług ubezpieczeniowych.

Misją firmy HDI jest być najlepszą firmą ubezpieczeń majątkowych na rynku polskim o największym zaufaniu polskich klientów, poprzez stworzenie najlepszej standardowej i niestandardowej oferty, doskonałe wykorzystanie potencjału sieci sprzedaży oraz profesjonalną współpracę z agentami i brokerami. Drogą do tego celu ma być budowanie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu pracowników oraz generowanie satysfakcjonującego wyniku finansowego dla akcjonariusza.

Oferta ubezpieczeniowa HDI

Klient indywidualny:

 • Ubezpieczenie domu HDI gwarantuje zabezpieczenie budynków, budowli i lokali mieszkalnych osób fizycznych od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie domów letniskowych i mienia ruchomego oraz interesujący pakiet HDI Rodzina
 • Ubezpieczenie NNW
 • Ubezpieczenia turystyczne w HDI dostępne jest w pakietach HDI Podróż oraz HDI Rodzina SKI
 • Ubezpieczenie samochodu może być nabyte w HDI Asekuracja w ramach produktów skomponowanych dla jak najlepszego zaspokojenia potrzeb Klientów: ubezpieczenie OC HDI, Autocasco, NNWK, Assistance XXI, Assistance PLUS, Zielona Karta
 • Ubezpieczenia dla rolników w HDI Asekuracja pozwala na zakup OC, ubezpieczenia budynków rolniczych, zwierząt oraz pakietów ubezpieczeń: HDI ROLNIK oraz BEZPIECZNE GOSPODARSTWO PLUS

Małe i średnie przedsiębiorstwa

 • Ubezpieczenia mienia pozwala przedsiębiorcom na ubezpieczenie mienia od ognia, kradzieży, utraty zysku, All-Risks oraz zakup kompleksowego pakietu HDI Firma
 • Ubezpieczenie OC i NNW dla firm
 • Ubezpieczenia techniczne w HDI Asekuracja to możliwość zabezpieczenia sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń, robót budowlano-montażowych oraz maszyn budowlanych
 • Ubezpieczenia transportowe to przede wszystkim OC przewoźnika drogowego, a także ubezpieczenie mienia zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym
 • Ubezpieczenie podróżne: HDI Podróż
 • Ubezpieczenia komunikacyjne dla firm w ofercie ubezpieczeń HDI gwarantują pełną ochronę w ramach OC, Autocasco, NNWK, Assistance XXI, Assistance PLUS oraz Zielonej Karty
 • Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej

Korporacje

ubezpieczenia HDI dla korporacji to szeroka oferta zawierająca ubezpieczenia mienia, techniczne, ubezpieczenie OC przedsiębiorstw produkcyjnych, budowlanych i usługowych, architektów, projektantów i osób wykonujących zawody techniczne, ubezpieczenie OC zawodowej, firm informatycznych, członków władz spółek kapitałowych, badań klinicznych (ubezpieczenia OC badacza i sponsora), skutków porwań i szantażu, ubezpieczenia transportowe, NNW (grupowe – ponad 5 osób) oraz gwarancje ubezpieczeniowe

4,14
proces zawierania polisy OC 4,30
atrakcyjność cenowa polisy OC 3,83
proces zawierania polisy AC 4,44
atrakcyjność cenowa polisy AC 4,14
wynik likwidacji szkody 4,00
szybkość likwidacji szkody 4,13
klarowność polisy i warunków ubezpieczenia 4,12
 

Gothaer w kalkulatorach ubezpieczeń ipolisa.pl

Porównaj ubezpieczenia Gothaer w zakresie polis samochodowych OC, AC i NNW, nieruchomości, turystycznych i innych. Sprawdź w naszych kalkulatorach, jak Gothaer wypada na tle konkurencji i wybierz najlepsze ubezpieczenie dla siebie.

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenie i porównaj ofertę Gothaer z innymi ubezpieczycielami:

Samochodowe Domu i mieszkania Turystyczne

Ubezpieczenia PTU

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA funkcjonuje na rynku ubezpieczeń od 1990 r. Spółka należy do 10 największych polskich zakładów ubezpieczeń. PTU SA jest jedynym towarzystwem, spośród 69 zakładów ubezpieczeń na rynku, z wyłącznie polskim kapitałem.

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA to jedna z najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Firma powstała w 1990 roku jako Towarzystwo Ubezpieczeń Komunikacyjnych TUK SA. Oferowano wtedy wyłącznie ubezpieczenia komunikacyjne. Wkrótce jednak, dążąc do pozyskania różnych grup klientów, firma poszerzyła swoją ofertę o inne ubezpieczenia majątkowe.

W 2003 roku nastąpiła znacząca poprawa wyników finansowych Towarzystwa, a Spółka uplasowała się na 10 pozycji wśród towarzystw majątkowych w Polsce pod względem wielkości przypisanej składki brutto. Od 2004 roku Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA spełnia wszelkie wymogi przewidziane ustawą o działalności ubezpieczeniowej, w szczególności dotyczące pełnego pokrycia kapitału gwarancyjnego i marginesu wypłacalności. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń należy do 10 największych towarzystw na krajowym rynku ubezpieczeniowym i jest jedynym towarzystwem, spośród 69 towarzystw na rynku, z wyłącznie polskim kapitałem.

Oferta ubezpieczeniowa PTU

Klient indywidualny

 • Dla swoich Klientów PTU posiada szeroką gamę ubezpieczeń, chroniących na wszystkich obszarach życia. PTU ubezpieczenia obejmują ubezpieczenia majątkowe, wypadkowe, zdrowotne, komunikacyjne, turystyczne i rolne.

Klient biznesowy

 • Klient biznesowy ma duże możliwości wyboru spośród ubezpieczeń OC PTU, majątkowych, wypadkowych, turystycznych, zdrowotnych, transportowych, finansowych, techniczne i inżynieryjne.

Podkategorie