foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Wyprowadzanie zaległości podatkowych

Wyprowadzanie szeroko pojętych zaległości, w tym podatkowych to nowa, niezwykle praktyczna usługa dedykowana wszystkim tym, którzy obawiają się kontroli Urzędu Skarbowego bądź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wyprowadzanie i weryfikacja zaległości i należności firmy

Do nieprawidłowości w prowadzeni dokumentacji księgowych dochodzi zazwyczaj podczas kontroli ksiąg, przeprowadzanej na koniec roku obrachunkowego (weryfikacja sald na kontach zespołu 2 „Rozrachunki i roszczenia”). Nieprawidłowości te są bezpośrednią przyczyną powstawania zaległości: księgowych, podatkowych, składkowych, a także kadrowo-płacowych.

Osoby, które pragną uniknąć kłopotów związanych z nadmienionymi już nieprawidłowościami winny skorzystać z usługi wyprowadzania zaległości.

Jednym z najważniejszych elementów wchodzących w skład nienagannego obrazu firmy jest kwestia rozrachunków z kontrahentami oraz instytucjami publiczno-prawnymi. Mowa tu przede wszystkim o kontach zespołu 201 – „rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, 223 „rozrachunki z tytułu VAT”, 230 „rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, 231 „rozliczenie wynagrodzeń”. Odpowiednio zestawione dane są niezbędne w rozliczeniach rocznych oraz sprawozdaniach finansowych.

Co daje Państwu usługa wyprowadzenia zaległości?

Nasza firma oferuje Państwu pomoc w wyprowadzeniu zaległości podatkowych prowadzonego biznesu. Odpowiednie działania prewencyjne pozwolą natomiast uchronić Państwa działalność przed wysokimi sankcjami nakładanymi przez Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku kontroli. Zajmujemy się przede wszystkim analizą dokumentacji spółki pod kątem ewentualnych problemów, a następnie dobieramy dopasowane doń rozwiązanie. Można powiedzieć, że dbamy o to, by w Państwa biznesie nie było nieprawidłowości!

Zaległości podatkowe w Urzędzie Skarbowym

Więcej o zaległościach podatkowych w Urzędzie Skarbowym powie nam Ordynacja Podatkowa. Wbrew temu, co większość z nas myśli zaległości te nie wiążą się wyłącznie z niezapłaconym podatkiem, a również z innymi niezapłaconymi terminowo zobowiązaniami – ratami, zaliczkami etc. Uwaga: brak zaległości = łatwiejsza ulga podatkowa!

Zaległości składkowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Tak jak w przypadku zaległości w Urzędzie Skarbowym, te w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych również dotyczą nieterminowych płatności składek. Oczywiście możliwe jest umorzenie odsetek wynikające z nieterminowej wpłaty bądź nawet rozłożenie całości na raty. Z jakąkolwiek procedurą wiąże się opłata za zwłokę, zwana opłatą prolongacyjną.

Odsetki to niejedne koszty, jakie musi ponieść przedsiębiorstwo! Pod uwagę należy brać również koszty egzekucyjne, opłaty za upomnienia etc. Finalny koszt może znacząco nadszarpnąć nasz budżet. Niezbędne jest, zatem skorzystanie z pomocy specjalisty – oddanie się w ręce pewnego, sprawdzonego i doświadczonego Biura Księgowego.