foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Firma Abix Consultant świadczy kompleksowe usługi w zakresie obsługi kadr i płac. Nasi wykwalifikowani specjaliści zajmują się przygotowywaniem dokumentacji, niezbędnej z rozpoczęciem pracy. Zajmujemy się sporządzaniem listy płac, a także wszelkich, niezbędnych dokumentów jak na przykład deklaracji ZUS. Dokonujemy zgłoszeń do organów podatkowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, a także Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dbamy o to, by wszystkie dokumenty wypełnione były bezbłędnie, rzetelnie i sumiennie. Zdajemy sobie sprawę, iż czas to pieniądz, dlatego działamy szybko, sprawnie i kompleksowo. Przygotowujemy deklaracje PFRON. Zajmujemy się również zarówno przygotowywaniem jak i rozliczaniem deklaracji podatkowych. Wszystkie świadczone przez nas usługi z zakresu kadry i płace, wykonywane są z należytą starannością. Świadczymy doradztwo w sprawach pracowniczych. Abix Consultant prowadzi również czynności związane z audytem kadr, płac i ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo nasza firma świadczy usługi związane z planowaniem polityki zatrudnienia. Na życzenie Klienta zajmujemy się również szkoleniami z tematyki z kadr, płac i ubezpieczeń społecznych, a także obsługą BHP.

Wszystkie oferowane przez nas usługi prowadzone z w oparciu o obowiązujące na terenie Polski prawo. Działamy zgodnie z przepisami, w oparciu o rzetelne dowody i ustawy. Z nami oszczędzą Państwo nie tylko pieniądze, ale również czas. Usługi z zakresu kadry i prace wykonywane są kompleksowo, bezbłędnie, szybko oraz z należytą starannością. Gwarantujemy satysfakcję z działalności naszych specjalistów.