foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Prowadzimy księgowość firm remontowo-budowlanych

Prowadzenie przedsiębiorstwa z branży remontowo-budowlanej nie jest rzeczą prostą. Wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością a także znajomością niezliczonej ilości przepisów prawnych. Zdajemy sobie sprawę jak wielką wagę przykładacie Państwu do kwestii formalnych związanych z prowadzoną przez Was firmą. Pragniemy zaoferować Państwu swoje usługi z zakresu prowadzania księgowości spółek remontowo-budowlanych. Oferowane przez nas usług dobierane są indywidualnie do potrzeb Klienta. Do tych najbardziej popularnych możemy zaliczyć:
- przygotowywanie umów o dzieło, umów zlecenie, umów o roboty budowlane etc.,

- interpretacja przepisów dotyczących prawa budowlanego,

- reprezentacja jednostki przed instytucjami zewnętrznymi, w tym: Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych etc.,

- załatwianie formalności dotyczących założenia firmy budowlanej, w tym: dokumentów związanych z uzyskaniem koncesji, licencji oraz zezwoleń,

- pomoc w wyborze najodpowiedniejszej formy opodatkowania, rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, wypełnianie PITów, obliczanie podatku VAT,

- ewidencjonowanie obrotu,

- zakładanie firmowego rachunku bankowego,

- pomoc w organizacji firmy, racjonalizacja produkcji oraz handlu,

- wprowadzenie metod usprawniających działanie firmy,

- doradztwo podatkowe i księgowe,

- prowadzenie ksiąg handlowych,

- działania dotyczące szeroko pojętego zagadnienia kadr

- badanie bilansu,

- sporządzanie statystyk, bilansu, rachunku zysków i strat etc.,

- przygotowanie oraz sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),

- obsługa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

- pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Oferowane przez nas usługi wykonywane są kompleksowo i rzetelnie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasz Klient może liczyć na księgowość najwyższej jakości. Prowadzone przez nas działania mają usprawnić działanie firmy, przyspieszyć procesy w niej zachodzące, a także umożliwić dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa z branży budowlano-remontowej. Obsługujemy zarówno księgowość jak i kadry oraz płace. Dodatkowo zajmujemy się niezbędnymi raportami dla zarządów oraz dodatkowymi analizami przychodów i kosztów. Na życzenie Klienta rozliczamy różnego rodzaju dotacje. Oferujemy Państwu usługi najwyższej klasy z uwzględnieniem terminowości oraz wszelkich indywidualnych potrzeb Klienta.