foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

TEMAT KURSU:

Księgowa średnich i małych firm

ADRESACI KURSU:

Studenci kierunków ekonomicznych, przedsiębiorcy chcący samodzielnie prowadzić księgowość firm, osoby planujące podjęcie pracy w biurze rachunkowym lub jako księgowi małych i średnich firm

CEL KURSU:

Celem kursu jest przygotowanie osób zamierzających wiązać swoją przyszłość z rachunkowością i ekonomią, chcących samodzielnie prowadzić księgowość małej i średniej firmy.

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę na temat rejestracji i prowadzenia małej i średniej firmy. Uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawa podatkowego, zasad rozliczeń podatkowych, prowadzenia księgowości w formie PKPiR, a także pozna podstawowe zagadnienia z zakresu kadr i płac.

Szkolenie Księgowa średnich i małych firm - PKPiR pozwala uzyskać informacje na temat:

 • jak zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą
 • jak dokonać korzystnego wyboru opodatkowania
 • jak ewidencjonować zdarzenia gospodarcze
 • jak wystawić rachunek, fakturę, fakturę korygującą, notę korygującą
 • jak wypełnić dokumenty do ZUS zgłoszeniowe i rozliczeniowe
 • jak wyliczyć wynagrodzenie za pracę i ująć je w PKPiR
 • jak ewidencjonować dokumenty księgowe (rachunki, faktury, listy płac, itd.)
 • jak sporządzać deklaracje podatkowe
 • jak wyliczyć podatek dochodowy
 • jak zamknąć rok podatkowy.

RAMOWY PROGRAM KURSU:

Dzień 1.

Ilość godzin

1.

Działalność gospodarcza – podstawy prawne prowadzenia

2.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na podstawie CEiDG

3.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do KRS

4.

Przerwa obiadowa

5.

Urządzenia księgowe na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych: PKPiR a Księgi Handlowe

Ewidencja ryczałtowa

PKPiR a ewidencje VAT – zasady dokonywania zapisów w PKPiR dla podatników VAT oraz pozostałych podatników

6.

Wybór formy opodatkowania na gruncie podatku dochodowego a obowiązek prowadzenia właściwego urządzenia księgowego.

Podstawy prawne prowadzenia PKPiR – rozporządzenie w sprawie prowadzenia PKPiR.

PKPiR w działalności gospodarczej i działalności rolniczej.

Dopuszczalne zwolnienia z obowiązku prowadzenia PKPiR.

7.

Zmiana PKPiR na KH lub ewidencję zryczałtowaną

- dopuszczalne możliwości

- obowiązek zmiany urządzenia księgowego

- obowiązki w zakresie zawiadomienia naczelnika US o zmianie

- inne dodatkowe obowiązki

Łącznie:

7 h

Dzień 2.

Ilość godzin

1.

Budowa PKPiR oraz zasady dokonywania zapisów w PKPiR

2.

Przechowywanie PKPiR oraz dokumentacji źródłowej

- zasady przedawnienia roszczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

- zasady przechowywania PKPiR (papierowo, elektronicznie)

3.

Przerwa obiadowa

4.

Zdarzenie gospodarcze

- data zdarzenia gospodarczego

- dane kontrahenta

- opis zdarzenia gospodarczego

5..

Przychody i koszty

- pozostałe przychody

- zakupy towarów handlowych

- koszty uboczne

- pozostałe wydatki

- wydatki nie stanowiące kosztu

Łącznie:

7 h

Dzień 3.

Ilość godzin

1.

Zasady naliczania wynagrodzeń za pracę i ich ujmowania w PKPiR

- pojęcie wynagrodzenia brutto

- podstawowe zasady naliczania wynagrodzeń

2.

Składki ZUS zawarte w wynagrodzeniu brutto a składki ZUS finansowane przez pracodawcę

3.

Przerwa obiadowa

4.

Wynagrodzenia

- zasady ujmowania wypłaconych wynagrodzeń oraz zapłaconych składek ZUS w PKPiR

- inne należności wypłacone pracownikom – ujmowanie w PKPiR

- delegacje służbowe pracownika

- zasady obliczania i wypłaty oraz ujmowania w PKPiR uzyskania przychodu

5.

Ćwiczenia z naliczania wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz z tytułu umów cywilnoprawnych

Łącznie:

7 h

Dzień 4.

Ilość godzin

1.

Dowody źródłowe na podstawie których dokonywane są zapisy w PKPiR

- faktura – zasady wystawiania, przechowywania, korygowania, dane niezbędne na fakturze

2.

- rachunek - zasady wystawiania, przechowywania, korygowania, dane niezbędne na rachunku;

- paragon - zasady wystawiania, przechowywania, korygowania, dane niezbędne na paragonie

3.

Przerwa obiadowa

20 min.

4.

Paragon fiskalny - zasady wystawiania, przechowywania, korygowania, dane niezbędne na paragonie fiskalnym;

Miesięczny raport fiskalny

Ewidencja korekt fiskalnych

5.

Zasady ustalania wartości dokumentów księgowych wystawionych w walucie obcej

Łącznie:

7 h

Dzień 5.

Ilość godzin

1.

Polisa

Dowód wewnętrzny - zasady wystawiania, przechowywania, dane niezbędne

Delegacje służbowe - zasady wystawiania, rozliczania, dane niezbędne na druku delegacji.

Lista płac

Wyciąg bankowy

Inne dokumenty

2.

Zasada memoriału czy zasada kasowa:

- jak prawidłowo ujmować przychody i koszty w PKPiR

Zasady zamykania miesiąca w PKPiR

3.

Przerwa obiadowa

20 min.

4.

Odliczenia od podstawy opodatkowania – możliwości, zasady dokonywania

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zasady rozliczania straty z działalności gospodarczej

Inne odliczenia

Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej

- definicja dochodu

- zasada narastającego ustalania dochodu z działalności gospodarczej

5.

Podsumowanie roczne PKPiR

Rozliczenie roczne PKPIR z uwzględnieniem różnicy remanentowej

- pojęcie spisu z natury

- zasady sporządzania spisu z natury

- zasady i termin wyceny spisu z natury

- uwzględnianie różnicy remanentowej przy ustalaniu dochodu rocznego bądź na żądanie US

Łącznie:

7 h

Dzień 6.

Ilość godzin

1.

Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych:

- skala podatkowa czy podatek liniowy

- zasady stosowanie skali podatkowej w trakcie roku podatkowego i po jego zakończeniu

2.

Zasady opodatkowania podatkiem liniowym

- termin wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku

- termin i zasady ustalania wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc grudzień

3.

Przerwa obiadowa

4.

Odliczanie zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania i zaliczek na podatek dochodowy.

5.

Różnice w ustalaniu wysokości zaliczki na podatek dochodowy, w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej

- działalność gospodarcza jednoosobowa

- spółki cywilne, spółki jawne

- osoba prowadząca kilka działalności gospodarczych w wielu formach

Łącznie:

7 h

Dzień 7.

Ilość godzin

1.

PIT – zeznanie roczne jako podsumowanie prowadzonej w trakcie roku PKPiR

- rodzaje zeznań rocznych zawiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą: PIT - 36, PIT - 36L

- zasady dokonywania odliczeń od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym

- ustalanie podstawy opodatkowania

- opodatkowanie dochodu podatkiem dochodowym według skali podatkowej bądź podatkiem liniowym

2.

PIT 36, PIT 36 L - ćwiczenia praktyczne

- sporządzanie zeznań podatkowych różnych podmiotów z uwzględnieniem dochodów z innych źródeł

3.

Przerwa obiadowa

4.

PKPiR – ćwiczenia praktyczne

- ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR

5.

PKPiR – ćwiczenia praktyczne

- od dokumentów do zeznania rocznego – warsztaty praktyczne

Łącznie:

7 h

Dzień 8.

Ilość godzin

1.

Indywidualne spotkanie konsultacyjne, omówienie trudności na przykładzie wybranej firmy (termin do ustalenia z każdym z uczestników kursu indywidualnie)

Łącznie:

1 h

 

 • METODYKA KSZTAŁCENIA:
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych, uzupełniane są materiałami księgowymi

PROWADZĄCY:

Wykładowcami naszych kursów są wysoko wykwalifikowani praktycy, wykładowcy uniwersyteccy posiadający wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne, osoby posiadające certyfikaty księgowe, a na co dzień pracujące na stanowiskach kierowniczych i głównych księgowych.

DOKUMENT KOŃCOWY:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 622)

CZAS TRWANIA KURSU:

 • 50 h
 • w sytuacji braku możliwości uczestnictwa w wybranych zajęciach istnieje możliwość bezpłatnego odrobienia ich w innym terminie. Prosimy o zgłaszanie nieobecności z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • brak uprzedniej informacji lub nieobecność na zajęciach skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrobienia zajęć
 • pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają uczestnicy zapisani na daną edycję

KURSANT OTRZYMUJE:

 • MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ KONSULTACJI PO ODBYCIU KURSU
 • atrakcyjne rabaty i zniżki na udział w kolejnych kursach
 • materiały dydaktyczne
 • serwis kawowy

MIEJSCE:

Kursy odbywają się w siedzibie firmy Abix Consultant sp. z o. o.
przy ul. Rakowickiej 10 B lok. 4 (I p.)

Nasza główna siedziba znajduje się w ścisłym centrum miasta – nieopodal przystanku „Lubicz” lub „Uniwersytet Ekonomiczny”.

Lokalizacja gwarantuje dogodny dojazd samochodowy, autobusowy (linie nr 124, 152, 182, 424, 482, 501) i tramwajowy (linie nr 2, 4, 7, 10, 14, 20, 52).

ZAPISY:

Proponujemy formy zapisu poprzez:

 • wypełnienie zgłoszenia on-line (link)
 • e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel.: 12 418 23 79
 • osobiście: ul. Rakowicka 10 B lok. 4, 31-511 Kraków

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00.

CENA UDZIAŁU W KURSIE:

Promocja!

Cena: 285,00 zł (płatność rozłożona na 3 raty) lub 769,00 zł (jednorazowa płatność)

- 10% rabat za jednorazową wpłatę całej kwoty!