foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

TEMAT KURSU:

Analiza finansowa przedsiębiorstwa
dla zaawansowanych

ADRESACI KURSU:

Osoby zarządzające firmą: dyrektorzy finansowi, kierownicy, członkowie zarządu i rady nadzorczej, menadżerzy, prawnicy, audytorzy

CEL KURSU:

Celem szkolenia jest przygotowanie osób zarządzających firmą, dyrektorów finansowych, kierowników, członków zarządu i rady nadzorczej, menadżerów, prawników, audytorów do dogłębnej diagnozy kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Wskazana jest podstawowa znajomość sprawozdań finansowych,
[o czym mówi tematyka kursu Analiza finansowa przedsiębiorstwa - wprowadzenie do sprawozdawczości: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek z przepływów pieniężnych (cash-flow)].

Uczestnik szkolenia uzyska niezbędną wiedzę na temat analizowania rzeczywistych sprawozdań finansowych (bilansu oraz rachunku wyników).

Praktyczna znajomość analizy finansowej przedsiębiorstwa pozwala na efektywne wykorzystanie informacji płynących z systemu informacyjnego rachunkowości zarówno do oceny kondycji finansowej firmy, jak i do celów zarządczych. Dodatkowo pozwala ona na wykorzystanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej, jako systemu dostarczającego informacje dla potrzeb zarządczych, w tym na przykład oceny efektywności centrów zysku.

Szkolenie Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla zaawansowanych pozwala uzyskać informacje na temat:

 • rentowności zarówno majątku, jak i źródeł finansowania w tym rentowności kapitału własnego
 • płynności firmy
 • efektywności wykorzystania kapitału obrotowego
 • oceny zadłużenia przedsiębiorstwa.
 • Uczestnik zdobędzie wiedzę:
 • jak analizować sprawozdania finansowe, aby otrzymać dane pozwalające na uzyskanie przewagi konkurencyjnej
 • co pozwala w przyszłości przewidzieć ewentualne sytuacje kryzysowe
 • jak należy badać płynność finansową
 • jak sprawdzić rentowność przedsiębiorstwa
 • czy wygenerowanie zysku jest podstawowym kryterium oceny przedsiębiorstwa.

 

RAMOWY PROGRAM KURSU:

Dzień 1.

Ilość godzin

1.

Wprowadzenie do analizy finansowej - istota analizy sprawozdań finansowych i analizy wskaźnikowej

2.

Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej - podstawowe informacje na temat bilansu i rachunku wyników

3.

Pojęcie analizy ekonomicznej i analizy finansowej

4.

Elementy składowe analizy finansowej i jej rodzaje (w czasie
i przestrzeni). Analiza pionowa i pozioma bilansu i rachunku wyników
w teorii i w praktyce

5.

Elementy składowe analizy finansowej i jej rodzaje (w czasie i przestrzeni). Analiza pionowa i pozioma bilansu i rachunku wyników w teorii i w praktyce

6.

Interpretacja i wnioski płynące z analizy sprawozdań finansowych na przykładzie wybranej firmy na przestrzeni kilku lat

7.

Pojęcie wskaźnika, budowa, różnorodność i uniwersalność wskaźników oraz charakterystyka podstawowych grup wskaźników (rentowność, płynność, efektywność, zadłużenie, rynkowe)

8.

Czynniki wpływające na wysokość poszczególnych wskaźników

9.

Analiza wskaźnikowa w praktyce, w tym obliczanie wskaźników na podstawie danych wybranej firmy

10.

Graficzna prezentacja wyników oraz interpretacja

wskaźników w czasie i wnioski z analizy

11.

Powiązanie wskaźników z analizą sprawozdań finansowych

pełna analiza finansowa przedsiębiorstwa

Łącznie:

8 h

METODYKA KSZTAŁCENIA:

pracujemy na autorskich programach nauczania

wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych, uzupełniane są materiałami księgowymi

PROWADZĄCY:

Wykładowcami naszych kursów są wysoko wykwalifikowani praktycy, wykładowcy uniwersyteccy posiadający wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne, osoby posiadające certyfikaty księgowe, a na co dzień pracujące na stanowiskach kierowniczych i głównych księgowych.

DOKUMENT KOŃCOWY:

- Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem zamieszczonym
w Załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dn. 11.01.201
2 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 622).

CZAS TRWANIA KURSU:

 • 8 h
 • w sytuacji braku możliwości uczestnictwa w wybranych zajęciach istnieje możliwość bezpłatnego odrobienia ich w innym terminie. Prosimy o zgłaszanie nieobecności z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • brak uprzedniej informacji lub nieobecność na zajęciach skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrobienia zajęć
 • pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają uczestnicy zapisani na daną edycję


KURSANT OTRZYMUJE:

 • atrakcyjne rabaty i zniżki na udział w kolejnych kursach
 • materiały dydaktyczne
 • serwis kawowy

PROWADZĄCY:

Wykładowcami naszych kursów są wysoko wykwalifikowani praktycy, wykładowcy uniwersyteccy posiadający wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne, osoby posiadające certyfikaty księgowe, a na co dzień pracujące na stanowiskach kierowniczych i głównych księgowych.

MIEJSCE:

Kursy odbywają się w siedzibie firmy Abix Consultant sp. z o. o.

przy ul. Rakowickiej 10 B lok. 4

Nasza główna siedziba znajduje się w ścisłym centrum miasta – nieopodal przystanku „Lubicz” lub „Uniwersytet Ekonomiczny”. Lokalizacja gwarantuje dogodny dojazd samochodowy, autobusowy (linie nr 124, 152, 182, 424, 482, 501) i tramwajowy (linie nr 2, 4, 7, 10, 14, 20, 52).

ZAPISY:

 

Proponujemy formy zapisu poprzez:

 • wypełnienie zgłoszenia on-line
 • e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel.: 12 418 23 79
 • osobiście: ul. Rakowicka 10 B lok. 4, 31-511 Kraków

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach

od 08:00 do 17:00.

CENA UDZIAŁU W KURSIE:

Promocja!

Cena: 280,00 zł netto

Możliwość rozłożenia płatności na raty!